ARDUINO

راه اندازی سنسور DHT22 با آردوینو – کدویژن – بسکام – STM32

آموزش راه اندازی سنسور رطوبت DHT22

راه اندازی سنسور DHT22 با Arduino – Bascom – Codevision : سنسورهای رطوبت و دما متعددی جهت اندازه گیری و سنجش آب و هوا تولید شده است که در این آموزش قصد داریم به یکی از پرکاربردترین آنها  یعنی سنسور …

ادامه مطلب »